Aktuelt

Valstyret hadde i kveld møte og godkjende protokoll frå kommune og fylkestingsvalet 2019.

 

Resultata frå innbyggarundersøkinga som vart gjennomført like før ferien, ligg no føre. Undersøkinga syner at innbyggarar flest synest Sykkylven er ein god stad å bu. Fleirtalet er nøgde med dei kommunale tenestene. 

Tenk trafikksikkerheit i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar. 

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Sykkylven kommune er glad for å ynskje deg velkomen til ny side. 

Du kan no registrere ditt lag eller di forening sjølv. 

Når du er registrert og godkjent, kan du legge til hendingar i aktivitetskalenderen.