Aktuelt

Det vert høve til å førehandsrøyste i perioden 12.08 – 06.09.19. 

I desse dagar får alle røysteføre tilsendt valkortet sitt. Det kan variere litt når du får det, men alle veljarar skal ha motteke valkortet innan 12. august. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det gjer røystinga enklare.

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Ein av legane ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset.

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Sykkylven kommune er glad for å ynskje deg velkomen til ny side. 

Du kan no registrere ditt lag eller di forening sjølv. 

Når du er registrert og godkjent, kan du legge til hendingar i aktivitetskalenderen.