Aktuelt

Resultata frå innbyggarundersøkinga som vart gjennomført like før ferien, ligg no føre. Undersøkinga syner at innbyggarar flest synest Sykkylven er ein god stad å bu. Fleirtalet er nøgde med dei kommunale tenestene. 

Tenk trafikksikkerheit i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar. 

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Sykkylven kommune er glad for å ynskje deg velkomen til ny side. 

Du kan no registrere ditt lag eller di forening sjølv. 

Når du er registrert og godkjent, kan du legge til hendingar i aktivitetskalenderen.