Aktuelt

Stranda og Sykkylven har siste året forhandla ny intensjonsavtale for samanslåing. Etter valet i haust har begge kommunane oppnemnt nye forhandlingsutval som skal vidareføre prosessen.

På grunn av vegarbeid vil der for Nysætervegen og Fausavegen vere redusert framkome, og periodevis stengd veg.

Post frå kommunen - rett i di digitale postkasse
For Sykkylven kommune er det viktig å kunne utnytte teknologi for å gi deg så gode tenester som muleg - og til å bruke ressursane så effektivt som muleg. Saksystemet vårt, samt fleire fagsystem, sender no ut alle brev digitalt.

 

Det nye kommunestyret for perioden 2019-2023 vert konstituert 30. september.

Det er ikkje mulig å søkje på stilling som tilkallingsvikar i ein liten periode fram til 03. oktober. Det vert opna for å søkje igjen så snart vi har det klart. Årsak til dette er omlegging av system.

Sykkylven kommune tar frå 20. september 2019 i bruk nytt sak og arkivsystem. Dette medfører nokre endringar i høve postliste. 

Torsdag 3. oktober kl. 17:00 - 20:00. Stad: Kulturhuset.

Vi inviterer til ope folkemøte om ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Sjølve planprogrammet for arbeidet har vore på høyring, og er vedteken i kommunestyret.

Innovasjon Norge har bede om at desse fire kommunane går saman om å arrangere eit informasjonsmøte der dei vil informere om låne- og tilskottsordningane sine til bønder i vårt område.

Valstyret hadde i kveld møte og godkjende protokoll frå kommune og fylkestingsvalet 2019.