Har du skaffa deg JOD-tablettar?

Har du skaffa deg JOD-tablettar?

Styresmaktene ber deg om å ha JOD-tablettar heime, i tilfelle det skjer ei hending som gjer at målgruppene vert råda til å ta JOD.

Skjer det på dagtid på kvardagar har kommunen eit opplegg for å gi jod-tabletter til barn og unge under 18 år som er på skulen eller i barnehagen.   

Skjer det på kveld eller i helg, er det lurt å ha tablettar tilgjengeleg heime, så slepp du å gå ut for å hente tablettar til barnet ditt. Eit råd om å ta JOD vil som oftast følgast av eit råd om å halde seg innandørs. 

Tablettane kan kjøpast på apoteket.

Les meir om råda som gjeld JOD her.  

På apoteket får du kjøpt jodtabletter utan resept Direktoratet for Strålevern og Atomberedskap