Husk søknadsfristen 1. mars for plass i barnehage og SFO

Alle som vil sikre seg plass i barnehage eller SFO etter sommarferien må no huske å søkje om plass. Hovudopptaket har frist 1. mars for begge tilboda.

  • Barnehagar: Meir informasjon og lenke til påmelding finn du under Hovudopptak i barnehagar 2024. Alle barn som er fødd før 1. desember 2023 har lovfesta rett til plass.
  • SFO: Meir informasjon om SFO finn du under § 5-2 i Vedtekter for SFO. Dette gjeld for kommunale grunnskular 1.-4. klassetrinn, og for elevar med særskilte behov på 5.-7. trinn. Alle som søkjer innan fristen 1. mars får tildelt plass. Dersom det er ledige plassar kan barn også bli tekne inn i løpet av skuleåret. Lenke til søknad finn du under Søknad om plass i SFO.