Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg

Er du ein handlekraftig og resultatorientert leiar som ønskjer å arbeide for utvikling i helse - og omsorgssektoren?
Vi søkjer ein strategisk, strukturert og tydeleg leiar med evne til å skape oppslutning og motivasjon både internt og eksternt.

Stillinga er organisert i kommuneleiinga. Denne består av kommunedirektør, to kommunalsjefar og økonomisjef.

Kommunalsjefane har eit særleg ansvar for oppfølging av resultateiningane og har saman med kommunedirektøren eit strategisk og overordna leiaransvar.

Søknadsfrist: 09.05.2021

Sjå stillingsannonsa for meir informasjon

Klikk for stort bileteNysætervatnet