Kommune og fylkestingsval 2023

Resultat blir publisert fortløpande frå kl 2100 på Valgresultat.no.

Endeleg opptelling er ferdig etter kl 1700 i dag då siste kategori, Sent Innkomne stemmer, skal teljast. 

Møtebok, mandatfordeling og kandidatoppgjer skal så til godkjennig i Valstyret.

Lenke til Valgresultat.no

Sykkylven kommune skal velje 29 representanter til det nye kommunestyret for perioden 2023-2027.

Det er 5959 røysteføre i Sykkylven. Omlag 31,87 % har røysta på førehand.  32,64 % har vore å røysta på valdagen 11. september 2023.

Ei førebels utrekning syner at vi har ei valdeltaking på totalt 64,51 

Kontakt

Synnøve Hunnes
Stabssjef
E-post
Mobil 90 14 02 82

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post