Kommunestyre- og fylkestingvalet 2023

Valdagen er i dag, mandag 11. september. Vallokala er opne frå kl. 10.00 - 20.00.

På valdagen kan du berre stemme i den kommunen du er folkeregistrert i pr. 30.06.2023.

Vallokaler

I desse lokala kan du stemme på valdagen:

  • Sykkylven kulturhus (kl. 10.00 – 20.00)

  • Sørestranda skule, gymsalen (kl. 10.00 – 20.00)

  • Ungdomshuset Vaarvon (kl. 10.00 – 20.00)

Husk å ta med legitimasjon med bilde, og gjerne valkort(valkort er ikkje gyldig legitimasjon)

Stengt servicetorg og sentralbord

På grunn av arbeid med kommunestyre- og fylkestingssvalet er servicetorget og sentralbordet vårt stengt 11. september.

Oversikt over våre tilsette 

Godt val!