Mangfoldsprisen 2021

Mangfoldsprisen 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er på jakt etter kandidatar til Mangfoldsprisen 2021. 

IMDi ser etter offentlege eller private verksemder som jobbar godt med etnisk mangfald. Du kan lese meir om tildelingskriterier her.

Foreslå ei eller fleire verksemder via denne lenka; https://www.mangfoldsprisen.no/foresla/.

Mangfoldsprisen er staten si utmerking for framifrå bruk av innvandrarar si kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremje etnisk mangfald, betre bruk av innvandrarar si kompetanse og auke rekrutteringa av innvandrarar i arbeidslivet. 

Prisen vert delt ut av IMDi og Kunnskapsdepartementet. Du kan lese meir om mangfoldsprisen her.

Klikk for stort bilete