Oversikt over veterinærvakt, september - desember

Her finn du oversikt over veterinærvakt for perioden september - desember og kva dagar vi manglar vakt: 

Oversikt over veterinærvakt, oppdatert 15.09.2023

Stranda og Sykkylven har framleis utfordringar med å skaffe kontinuerleg veterinærvakt. Trass i stor innsats har vi ikkje klart å finne ei løysing på overgangen til tredelt vakt.

Telefonnummer dersom de ønskjer kontakt med Niek Schreijer er 926 20 095 og til Hanna Fredriksen 922 43 721.