Oversikt over veterinærvakt, september - desember

Her finn du oversikt over veterinærvakt for perioden september - desember og kva dagar vi manglar vakt: 

Oversikt over veterinærvakt, oppdatert 15.09.2023

Helga i veke 40 (7.-8. oktober) er det veterinær Mathilde Kullerud, som til dagleg jobbar i Ålesund vaktdistrikt som køyrer vakt i Sykkylven/Stranda. Du når henne på telefon 473 08 860. Håpar alle tek godt imot Mathilde som hjelper oss med vakta. (oppdatert 06.10.2023.) 

Stranda og Sykkylven har framleis utfordringar med å skaffe kontinuerleg veterinærvakt. Trass i stor innsats har vi ikkje klart å finne ei løysing på overgangen til tredelt vakt.

Telefonnummer dersom de ønskjer kontakt med Niek Schreijer er 926 20 095 og til Hanna Fredriksen 922 43 721.