Oversikt veterinærvakt, november - desember

Her finn du oversikt over veterinærvakt for perioden november- desember og kva dagar vi manglar vakt: 

Justert veterinærvakt, november- desember. Oppdatert 17.11.2023. 

Veterinærane kan nåast på følgjande telefonnummer: 

  • Niek Schreijer: tel. 926 20 095 
  • Hanna Fredriksen: tel. 922 43 721.
  • Mathilde Kullerud: tel. 473 08 860

 

Det har vor ein del misfortsåingar rundt lesing av vaktplanen som ligg ute på nettsidene til Stranda og Sykkylven. Vi ønskjer difor å ta ei oppklaring rundt dette. 

Vaktplanen gjeld berre for kvardagar ETTER kl. 16:00 og helg/heilagdagar!

Kvardagar (måndag-fredag) kl. 08:00 – 16:00: 

  • Niek og Hanna er begge tilgjengelege på dagtid alle kvardagar for akutt eller rutineoppdrag.
  • NB! Om det står raudt på vaktplanen så betyr det IKKJE at det ikkje er noko veterinær tilgjengeleg heile dagen. Det er alltid veterinær tilgjengeleg på dagtid
  • Raudt betyr at det ikkje er tilgjengeleg veterinær på vakt ETTER kl. 16:00. 

 

Kvardagar etter kl. 16:00, helgar, heilagdagar: her gjeld vaktplanen!

Utfyllande informasjon om vaktplanen  (PDF, 128 kB)