Ordførar

Ordførar

Ordførar i Sykkylven kommune er Odd Jostein Drotninghaug (SP)

Klikk for stort bilete

Odd Jostein Drotninghaug (SP) vart valt som ordførar etter kommunestyrevalet i 2015. Han var valt igjen i kommunestyrevalet i 2019. 

Ordføraren har kontor på rådhuset. Han kan kontaktast per e-post: odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no eller på telefon: 932 55 516. 

 

Ordføraren sine oppgåver:
- er leiar i Sykkylven kommunestyre og Sykkylven formannskap

- er kommunens rettslege representant og skriv under på kommunens vegne, der mynde ikkje er tillagt andre

- har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre om han er vald medlem

- kan treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikkje er av prinsipiell betydning, om kommunestyret gir slik mynde