Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld eldre. I tillegg kan eldrerådet sjølv ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Oppgåva til medlemmane i eldrerådet er å ivareta interessane til eldre i kommunen. 

Sjå regjeringa si rettleiing for eldreråd

Sykkylven eldreråd består av 5 medlemmer, hvorav 2 av desse er politisk valde medlemmer. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet

Eldrerådet