Rådet for personar med funksjonsnedsettingar

Råd for personar med funksjonsnedsettingar er eit rådgjevande organ i kommunen. Alle saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting skal leggast fram for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre ei brei, open og tilgjengeleg medvirkning i saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting.