Aktuelt

26.08.2022 10.50

Sykkylven brannvesen

Sykkylven brannvesen

Adresse Sykkylven brannstasjon: Haugsetvegen 41. 

Sykkylven brann og redning er eit deltidsbrannvesen med dreiande vakt - 5 mann på kvart vaktlag. 

Totalt er det 28 tilsette i brannvernet, der leiar beredskap er tilsett i 100% stilling.

Kontakt

Oddmund Grebstad
bygnings-/brannsjef
E-post
Mobil 909 28 140
Kjetil Hanssen
Branninspektør/feiar
E-post
Mobil 977 15 121
Gjermund Eidem
brannmeister
E-post
Telefon 70 24 65 00