Aktuelt

04.04.2022 09.22

Eigenberedskap

Eigenberedskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn der vi er vande til at det meste fungerer som det skal.  Med vi er heilt avhengige av m.a. straum, vatn og internett.

Det er viktig at alle tenker gjennom korleis ein kan førebu seg til å klare seg nokolunde sjølv, nokre dagar dersom samfunnet vert ramma av ei større hending der vi misser tilgangen til desse.

Her finn du gode råd om korleis du kan førebu deg og t.d kva du bør ha i hus.

Sikker hverdag - råd om egenberedskap