Aktuelt

26.08.2022 10.50

Forsterka ekom - basestasjonar med reservesamband

Forsterka ekom - basestasjonar med reservesamband

Sykkylven kommune har blitt forsterka ekom-kommune.

Alle kommunar skal få eitt område med sikring av naudstraumkapasitet i minimum 3 døgn til basestasjonar og viktige sambandsknutepunkt i ekomnetta til dei utpeika områda. I Sykkylven er det rådhuset og området rundt som er utpeika. I tillegg er basestasjonane som dekker dette området utstyrt med reservesamband.

Det betyr at lokal kriseleiing og øvrig befolkning, har ein stad dei kan bruke eigen mobiltelefon for å gi og ta imot beskjeder, sjølv ved bortfall av straum over lengre tid.  

Dekninga eller kapasiteten på basestasjonane vil vere den same, tiltaket inneber ikkje betring eller auke i høve til dette.