Kommunal atomberedskap - utdeling av JOD-tablettar

Kommunal atomberedskap - utdeling av JOD-tablettar

Kommunen sitt ansvar knytt til atomberedskap

Informasjon om kommunen sitt opplegg for utdeling av JOD-tabletter ved ei hending med ukontrollert utslepp av radioaktivt jod.

Strålevernet sitt dokument om plangrunnlag for kommunal atomberedskap:

Kommunenes ansvar  (pkt 4.1. 2. avsnitt)

"Kommunens rolle og oppgave ved atomhendelser vil være å opprettholde egen tjenesteproduksjon. Kommunen skal bistå anre myndigheter med asnvar for gjennomføring av tiltak, generell iveretakelse av befolkningens sikkerhet og midling av lokalt tilpasset informasjon, herunder befolkningsvarsling."

Heile dokumentet: Plangrunnlag. Kommunal atomberedskap 

Etter fagleg råd for Kriseutvalget for atomberedskap har Sykkylven kommune slikt opplegg for distribuøsjon av JOD-tabletter.

Målgruppa er barn og unge 0 - 18 år, i tillegg til gravide og ammande.

Når det vert gjeve råd om inntak av JOD-medikamentet, vil barn og unge i målgruppa får utdelt dette i barnehage og skule.  Gravide og  foreldre/pårørande med spedbarn må å oppsøke helsestasjonen.

Meir informasjon om kommunen sitt opplegg vert lagt ut så snart det er ferdigstilt av kommuneoverlegen.