Aktuelt

26.08.2022 10.50

Kommunal atomberedskap - utdeling av JOD-tablettar

Kommunal atomberedskap - utdeling av JOD-tablettar

Kommunen sitt ansvar knytt til atomberedskap

Informasjon om kommunen sitt opplegg for utdeling av JOD-tabletter ved ei hending med ukontrollert utslepp av radioaktivt jod.

Strålevernet sitt dokument om plangrunnlag for kommunal atomberedskap:

Kommunenes ansvar  (pkt 4.1. 2. avsnitt)

"Kommunens rolle og oppgave ved atomhendelser vil være å opprettholde egen tjenesteproduksjon. Kommunen skal bistå anre myndigheter med asnvar for gjennomføring av tiltak, generell iveretakelse av befolkningens sikkerhet og midling av lokalt tilpasset informasjon, herunder befolkningsvarsling."

Etter fagleg råd for Kriseutvalget for atomberedskap har Sykkylven kommune slikt opplegg for distribuøsjon av JOD-tabletter.

Målgruppa er barn og unge 0 - 18 år, i tillegg til gravide og ammande.

Når det vert gjeve råd om inntak av JOD-medikamentet, vil barn og unge i målgruppa får utdelt dette i barnehage og skule.  Gravide og  foreldre/pårørande med spedbarn må oppsøke helsestasjonen.

Meir informasjon om kommunen sitt opplegg vert lagt ut så snart det er ferdigstilt av kommuneoverlegen.

Meir informasjon sjå Direktorat for strålevern og atomsikkerhet ( DSA).