Aktuelt

04.04.2022 09.22

Omsorgsberedskap

Omsorgsberedskap

Når akutte hendingar utløyser behov for omsorg og psykososiale støttetenster utover det som kan  tilbydast og organiserast gjennom dei ordinære tenestene i kommunen, politiet og kyrkja, skal kommunen si omsorgsberedskapsgruppe aktiverast.

Kriseleiinga, medlemmer i gruppa, lege, politi, ambulanse. brannbefal kan ta initiativ til å aktivere gruppa.

Aktivering skjer ved å ringe legevaktsentralen; 116117

Omsorgsberedskapsgruppa

Psykososialt kriseteam
Omsorgsberedskapsgruppa
Namn Telefon Rolle/stilling
Margit Aure Overå 91898751 Leiar
Karoline Lied 98498170
Erlend Lunde 93225868 /prest
Tony Gjerde 92492305 /seksjonsleiar politiet
Aleksander Sommerdalen 40870563 /kommuneoverlege
Øyvind Fet 95922720 /rådgjevar oppvekst
Torill Skjeret 94854179 /beredskapskoordinator

I tillegg har omsorgsberedskapsgruppa knytt til seg ei stor gruppe frivillige rundt om i heile kommunen. Desse vert kalla inn ved behov, for ulike tenester og hjelp.