Hjelpemiddel

Dersom ein har funksjonstap som følgje av sjukdom eller skade, kan hjelpemiddel vere eit kompenserande tiltak som muliggjer aktivitet og mestring i kvardagen.

Kontakt

Kim Johannes Jacobsen
Hjelpemiddelteknikker
E-post
Mobil 91 89 87 55

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Tone Pileberg
Ergoterapeut vaksne
E-post
Mobil 91 00 47 30

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post.

Tone Klakken Gjersrud
Ergoterapeut barn og unge
E-post
Mobil 95 97 70 99

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post