Friluftsliv

Friluftsliv

Norsk friluftsliv har laga ein ny informasjonsfilm om allemannsretten og allemannspliktene på sju ulike språk. 

For meir informasjon og video, sjå her

 

Vis hensyn i naturen

  • Husk å dele stien. Vi er mange som er glad i naturen. Nokon syklar, andre foretrekk å rusle seg ein tur. Enten du trener til halvmaraton eller berre er på søndagstur: Ta hensyn, og senk farten om det trengs.
  • Ha respekt for at nokon område er private. Allemannsretten gjeld for eksempel ikkje på private hustomter, gardsplassar, dyrka jord og åkre på sommertid. Det er heller ikkje fritt fram på private brygger eller vegar.
  • Vær bevisst på støy og bråk. Husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillheit og ro. Begrens musikk og anna støy fra campen, då dette kan øydelegge naturopplevelsen for andre som også er på tur.
  • La dyr og fuglar vere i fred. Ikkje la borna forstyrre dyra, og vær spesielt obs i parrings- og hekketiden. Ferdast du i jordbrukslandskap, lukk grinder slik at dyr på beite ikkje kommer seg ut.
  • Ta med deg søppelet ditt. Alt du tar med deg ut, skal også tas med heim. Gjer det til ein huskeregel å ha med ein pose på tur, så slepp du å lure på kvar du skal gjere av søppelet.

Norsk Friluftsliv

Kuvettreglane:

Klikk for stort bilete