Faktura til Sykkylven kommune

Faktura til Sykkylven kommune

Alle faktura til Sykkylven kommune skal sendast elektronisk i standardformatet EHF og fylle krava til ei kvar tid gjeldande lover og forskrifter.

EHF-adresse:     964980365

Fakturaadresse: Sykkylven kommune,  fakturamottak, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven

Referanse: Namnet til bestillar eller driftseining (eks barnehage, skule osv.)

Sykkylven kommune har standard betalingsvilkår på 30 dagar frå fakturadato.

Meir informasjon om korleis du sender elektronisk faktura til Sykkylven kommune

Forskrift