Kunnskapsprøve for skjenke- og salsløyve

Kunnskapsprøve for skjenke- og salsløyve

Det er to typar Kunnskapsprøver i alkoholloven, ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på restaurant/bar/pub. 

Kven kan ta prøva?

Alle som ønskjer det kan ta Kunnskapsprøva i alkoholloven. Den som skal vere styrar eller stedfortredar på ein stad med salsløyve eller skjenkeløyve, må ha bestått Kunnskapsprøva og vere fyllt 20 år.

Kvar tek du prøva?

I servicetorget på rådhuset. Ta kontakt med sakshandsamar for å avtale dato og tid. 

Gjennomføring av prøva

  • Ta med gyldig legitmasjon (pass, førarkort eller bankkort med bilete)
  • Prøva er ei elektronisk fleirvalsprøve på inntil 60 minutt 
  • Du må svare rett på 24 av 30 spørsmål
  • Prøva er på norsk
  • Du kan bruke ordbok

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Om du har dysleksi, kan du få 30 minutt ekstra tid (krev legeattest)
  • Ha du andre utfordringar, legg vi til rette så langt det lar seg gjere 
  • Tilrettelegging må avtalast på førehand 

Kva koster det?

Kunnskapsprøve i alkoholloven
Prøve Pris
Kunnskapsprøve 400 kr

Forskuddsgebyr. Beløpet må vere betalt før du kan ta prøven. 

 

Kor mange gongar kan du ta prøven?

 

Du kan ta prøven på nytt heilt til du består. Du må betale pr. prøve. 

 

Kva er pensum?

 

  • Pensum for salsløyve: Kunnskap om alkohollova kapittel 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskrifta kapittel 1,2,3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkeløyve: Kunnskap om alkohollova kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskrifta kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Du kan kjøpe læremateriell hos Vinn (vinn.no)

 

Prøvebevis

 

Alle som består kunnskapsprøva får eit prøvebevis som det er viktig å ta vare på, det er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivinga. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Vi sender beviset til deg pr. post.