Aktuelt

04.04.2022 09.22

Skatt

Skatt

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgåvene som kommunen har hatt tidlegare. 

For spørsmål og meir informasjon, sjå skatteetaten.no