Eigedomsinformasjon og kartdata

Eigedomsinformasjon og kartdata

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der du kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Her kan du lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir:

Kommunekartet

 

Bestille meklarpakke, eigedomsinformasjon og kart

Du kan også bestille eigedomsinformasjon, kart, naboliser, reguleringsplanar og tilhøyrande dokument og meir:  

Infoland

Proconet as