Eigedomsinformasjon og kartdata

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der du kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Her kan du lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir:

Kommunekartet

Bestille meklarpakke, eigedomsinformasjon og kart

Du kan også bestille eigedomsinformasjon, kart, naboliser, reguleringsplanar og tilhøyrande dokument og meir:  

Infoland

Proconet as