Aktuelt

26.08.2022 10.50

Kommunekartet

Kommunekartet

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der ein kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Ein kan her også lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir

Kommunekart- standardkart

 Kommunekart - arealplanar

Om du finn manglar og feil i reguleringsplanane med tilhøyrande dokument, send ei melding til arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no