Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Kommunekartet

Kommunekartet

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der ein kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Ein kan her også lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir

Til kommunekartet

Om du finn manglar og feil i reguleringsplanane med tilhøyrande dokument, send ei melding til arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no