Kommunekartet

Sykkylven kommune har ei eiga kartløysing der ein kan finne eigedomsinformasjon, oversikt over gjeldande reguleringsplanar og kommuneplanar med tilhøyrande dokument. Ein kan her også lage situasjonskart i målestokk, nabolister med meir

Kommunekart- standardkart

 Kommunekart - arealplanar

Om du finn manglar og feil i reguleringsplanane med tilhøyrande dokument, send ei melding til arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no