Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Kommunale bustadtomter

Kommunale bustadtomter

Her finn du ei oversikt over ledige kommunale bustadtomter.

Oversikt over kommunale tomter
Oversikt over kommunale tomter
Kommunale tomter
Einane (.PDF, 536 kB)
Hagarden (.PDF, 453 kB)
Helleskjerva (.PDF, 576 kB)
Klokkstranda (.PDF, 684 kB)
Kursethagen (.PDF, 732 kB)
Nye Tuskogen (.PDF, 340 kB)
Tregardane (.PDF, 414 kB)
Vikedalen II (.PDF, 651 kB)
Øvre Søvik (.PDF, 603 kB)

 


Prisar bustadtomt

Prisar bustadtomt
Prisar bustadtomt
Tomtefelt Antal Tomtepris (ca.)
Einane 2 110 000
Hagarden 6 280 000
Helleskjerva 10 152 000
Klokkstranda 3 69 004
Kursethagen 4 58 288
Nye Tuskogen 14 78 028
Søvik Øvre 8 73 763
Tregardane 110 000
Vikedalen II 3 82 735

 Felles for alle tomtene:

  • Prisane er inkludert tomtegrunn og opparbeiding av tomtefelt som tilkomst av veg og liknande.
  • Endeleg pris vert fastsett når tomta er oppmålt (tomtene kan variere noko i storleik).
  • Kostnad med målebrev og tinglysing av skøyte kjem i tillegg. 
  • Tilknytingsavgift for kloakk og vatn kjem i tillegg.
  • Kostnad med kraftkabel inn til huset kjem i tillegg

Korleis søke om kommunal tomt?

Du sender søknad til kommunen på kommunen sitt søknadsskjema. 

 

Reguleringkart

Du kan finne gjeldande reguleringsplanar over tomtene, følg lenkje: 

Kommunekartet

Anna

Er du interessert i grunnpris på tomta og utrekning av opparbeiding av tomta kan du sjå det ved å klikke på lenkja:

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 70 24 66 66
Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Norway