Kursethagen

Kursethagen

Tomtene ligg i Hundeidvik. Bratte tomter men fantastisk utsikt til fjord og fjell. Fine turområder i nærmiljøet. 

Kart over tomtene: Kursethagen (PDF, 732 kB)

Pris og generell info om tomtene sjå: Kommunale bustadtomter