Veg

Veg

Kommunevegar

Sykkylven kommune har ca 100 km veg, fordelt på ca 200 ulike vegstrekningar. Det er utarbeidt arbeidsintruks for vintervedlikehald av kommunale vegar.  (PDF, 33 kB)

Skader på veg kan meldast Sykkylven kommune via Fiksgatami.no 

 

Fylkesvegar

Statens vegvesen har driftsansvar for fylkesvegane i kommunen:

- Sykkylvsvegen; Fv 60: Frå Ausneset til Stranda, kommunegrense
- Dalevegen; Fv 73: Frå Fv 60, småbåthamna til ca. Ramstaddalen 
- Del av Sørestrandvegen; Fv 71: Frå Sykkylvsbrua, Ikornnes til Gjæveneset 
- Vallavegen; Fv 77; Frå vegkryss ved Fetbrua til vegkryss Hjorthol 

Trafikktryggleik

Klipp hekkar og busker ved eigedomen din, slik at bilistane ikkje overser syklistar og gåande. På den måten tek du ditt ansvar og bidrar til større tryggleik i lokalmiljøet. Sjå meir informasjon hos Statens vegvesen.