Kaiområdet - parkering forbudt blir permanent

Området kring kaitrappa og volleyballbana blir frå 17, juni merka med parkering forbudt for store bilar, hengarar, traktorar etc.  Køyretøy over 3,5 tonn.

Kommunestyret handsamar same dag: Utvikling av kaiområde i Sykkylven sentrum - førebels tiltak

Du kan lese saka her

 

Sykkylven