Skaparglede? Sjå her!

Skaparglede? Sjå her!

Har du ein idé? Vil du bli med å skape nye og spanande arbeidsplassar i Sykkylven? Då vil vi høyre i frå deg! Omstillingsprogrammet i Sykkylven kommune er ein ekstraordinær innsats som skal bidra til vekst og verdiskaping i kommunen. Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ønskjer å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå omstillingsmidlane i perioden 2021-2026. Omstillingsprogrammets hovudmål er å bidra til å skape nye og sikre 170 arbeidsplassar i Sykkylven i løpet av 6 år.

Kva kan ein søke midlar til?

Kravet er at tiltaket de ønskar å utvikle fell inn under omstillingsprogrammet i Sykkylven sine innsatsområde: 

1. Skaparglede i næringslivet 

2. Opplevingsnæringar

3. Samarbeid og nettverk

4. Attraktive Sykkylven

Eksemplar på prosjekt som omstillingsprogrammet kan støtte er:

  • Næringsprosjekt med vekstpotensial i tidleg fase
  • Forstudie og forprosjekt
  • Ekstraordinære etableringskostnadar
  • Marknadsundersøkingar
  • Prosess og produktutvikling
  • Kompetanseheving
  • Konsulenthjelp

Korleis søker ein omstillingsmidlar? 

Ta kontakt med Sykkylven næringsutvikling, dei kan gi deg råd om korleis du kan planlegge, søke om, og gjennomføre prosjektet. 

Kontakt omstillingsprogrammet i Sykkylven:

Lise Haukeberg – Programleder Omstilling

E-post: Lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no

Tlf: +47 98 88 22 92

Sjå skaparglede.no for meir informasjon.

Du kan lese meir om omstilling her.

Klikk for stort bileteBorgundkollen Andrea Norangshol