Aktuelt

04.04.2022 09.22

Overordna beredskapsplanar

Overordna beredskapsplanar

Overordna beredskapsplanar vert oppdatert kvart år.   Kvart fjerde år vert dei gjennomgått og forankra i kommunestyret.

Samfunnsberedskap generelt:

 

Beredskapsplanverk Åkneset:

Nasjonale og regionale planar finn du på heimesida til   Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kommunen sine planar: