Torghandel

Torghandel

Det er no høve til å søkje om plass for torghandel, med eller utan straum.

Prisane er regulert i høve til dei vala du ynskjer. 

Vi har plassar for korttidsplassering ( dag) og langtidsplassering ( 1-3 mnd). 

Plassane vi kan tilby ligg i Strandgata og ved kaitrappområdet. 

Kaitrappområdet er ikkje ferdig regulert, så inntil videre er plasseringa der ei midlertidig løysing.

 

Salgsplasser kan berre tildelast verksemder/organisasjonar som er registrerte i Brønnøysund-registeret.

Torgavgift vert fastsett av kommunestyret og regulert kvart år.

Humanitære og frivillige organisasjonar og lag innan kulturlivet er fritekne for betaling av avgift.

Satsar i 2022:

1. Leige av plass pr. dag ca 15 m2 : kr 180 og kr 70 ekstra for straum, ev bet for bruk.

2. Leige av langtidsplass pr mnd ved leige på langtidsplass: kr 2250 pr mnd inkl straum ( kr 66 pr dag) + mva.

Sykkylven kommune har vedteke reglement for torghande (PDF, 2 MB)l i formannskapet sak 59/22. 

Søknadskjema

Reglement for torghandel (PDF, 2 MB)

Kontakt

Synnøve Hunnes
Einingsleiar fellestenestene
E-post
Telefon 901 40 282
Mobil 901 40 282
Servicetorget
E-post
Telefon 70 24 65 00
Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Norway

Opningstid: 10.00 - 14.00 

Sentralbordet er opne mandag - fredag kl. 09.00 - 15.30 

Adresse: Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven