Torghandel

Sykkylven kommune har plassar for korttidsplassering ( dag) og langtidsplassering ( 1-3 mnd). 

Plassane vi kan tilby ligg i Strandgata og ved Kaitrappområdet. 

Kaitrappområdet er ikkje ferdig regulert, så inntil videre er plasseringa der ei midlertidig løysing.

Slik søker du 

Søknadsskjema for torgplass

Salgsplasser kan berre tildelast verksemder/organisasjonar som er registrerte i Brønnøysund-registeret.

Torgavgift vert fastsett av kommunestyret og regulert kvart år.

Humanitære og frivillige organisasjonar og lag innan kulturlivet er fritekne for betaling av avgift.

Pris for leige av torplass

Pris for leige av torplass
Leige av torgplass Pris 2024
Leige av plass pr. dag ca. 15 m2 (korttidsleige) kr. 260
Leige av langtidslplass - pr. mnd. kr. 3070

Sykkylven kommune har vedteke reglement for torghandel (PDF, 658 kB) i formannskapet sak 59/22 og 20/23.

Mobile serveringsverksemder - matvogner.

Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke, må søkje serveringsløyve hjå kommunen før verksemda kan starte. Informasjon om krav og søknadskjema.

Kontakt

Synnøve Hunnes
Stabssjef
E-post
Mobil 90 14 02 82

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Servicetorget
Servicetorget
E-post
Mobil 70 24 65 00

Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Norway

Opningstid: 10.00 - 14.00 

Sentralbordet er opne mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 

Adresse: Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post