Torghandel

Sykkylven kommune har plassar for korttidsplassering ( dag) og langtidsplassering ( 1-3 mnd). 

Plassane vi kan tilby ligg i Strandgata og ved Kaitrappområdet. 

Kaitrappområdet er ikkje ferdig regulert, så inntil videre er plasseringa der ei midlertidig løysing.

Slik søker du 

Søknadsskjema for torgplass

Salgsplasser kan berre tildelast verksemder/organisasjonar som er registrerte i Brønnøysund-registeret.

Torgavgift vert fastsett av kommunestyret og regulert kvart år.

Humanitære og frivillige organisasjonar og lag innan kulturlivet er fritekne for betaling av avgift.

Pris for leige av torplass

Pris for leige av torplass
Leige av torgplass Pris 2023
Leige av plass pr. dag ca. 15 m2 (korttidsleige) kr. 250
Leige av langtidslplass - pr. mnd. kr. 2950

Sykkylven kommune har vedteke reglement for torghandel (PDF, 658 kB) i formannskapet sak 59/22 og 20/23.

Mobile serveringsverksemder - matvogner.

Den som skal etablere og drive serveringsstad av mat og/eller drikke, må søkje serveringsløyve hjå kommunen før verksemda kan starte. Informasjon om krav og søknadskjema.

Kontakt

Synnøve Hunnes
Stabssjef
E-post
Telefon 90 14 02 82
Servicetorget
E-post
Telefon 70 24 65 00
Mobil 70 24 65 00
Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Norway

Opningstid: 10.00 - 14.00 

Sentralbordet er opne mandag - fredag kl. 09.00 - 15.30 

Adresse: Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven