Bygge, rive eller endre

All nødvendig informasjon, inkludert søknadsskjema, finn du på heimesida til Direktoratet for byggkvalitet.

Vi anbefalar alle å sende inn søknad digitalt. Når du bruker digital søknadsløysing får du rettleiing undervegs i søknadsprosessen, det blir dermed enklare å sende ein komplett søknad til kommunen. 

Byggesøknad

Kva kan eg bygge utan å søke? 

Det er fleire forhold som avgjer om eit tiltak er unntatt frå søknadsplikt. 
Sjekk rettleiaren for om eit tiltak er søknadspliktig eller ikkje:

Må du søke?

Slik søker du 

Noko kan du søke om utan å bruke fagfolk, men for større tiltak må ansvarleg foretak stå for både søknaden og utføringa. 

For privatpersonar

For profesjonelle

Har du ikkje moglegheit til å sende inn søknaden digitalt, kan bruke papirskjema. Søknadsskjema kan sendast på e-post til postmottak@sykkylven.kommune.no, eller pr. post til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Papirskjema finn du på dibk.no 

Gebyrregulativ

Gebyr for behandling av byggesaker.

Kontakt

Hans Jakob Overå
Sakshandsamar byggesak
E-post
Mobil 91 89 87 61

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Knut Erik Rønning
Ingeniør/fagansvarleg byggesak
E-post
Mobil 47 66 31 72

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post

Kristian Trandal
Teknisk sjef
E-post
Mobil 47 71 96 61

Sensitive personopplysningar må ikkje sendast pr. e-post