Stranda og Sykkylven held fram forhandlingar om samanslåing.

Stranda og Sykkylven held fram forhandlingar om samanslåing.

Stranda og Sykkylven har siste året forhandla ny intensjonsavtale for samanslåing. Etter valet i haust har begge kommunane oppnemnt nye forhandlingsutval som skal vidareføre prosessen.

Den 7-8.november var begge kommunestyra samla i Geiranger til felles møte. Innspel til ny avtale var hovudtema.

 

Referat frå forhandlingane og annan informasjon om reformprosessen vert fortløpande lagt ut under eiga lenke på kommunen si heimeside.