Koronaviruset

02.07.2020 13.34

Stranda og Sykkylven held fram forhandlingar om samanslåing.

Stranda og Sykkylven held fram forhandlingar om samanslåing.

Stranda og Sykkylven har siste året forhandla ny intensjonsavtale for samanslåing. Etter valet i haust har begge kommunane oppnemnt nye forhandlingsutval som skal vidareføre prosessen.

Den 7-8.november var begge kommunestyra samla i Geiranger til felles møte. Innspel til ny avtale var hovudtema.

 

Referat frå forhandlingane og annan informasjon om reformprosessen vert fortløpande lagt ut under eiga lenke på kommunen si heimeside.