Samfunn og næring

Samfunn og næring

Sykkylven har fleire aktørar som jobbar med næringsutvikling; Sykkylven kommune, omstillingsprogrammet, Sykkylven Næringsutvikling, Sykkylven Industri og Næringslag, og Sykkylven Handelsforening.