Aktuelt

Sykkylven kommune skal lage ny kommuneplan - samfunnsdelen. 

Les om status og utfordringar under SYKKYLVEN2030 på heimesida.

Sei kva du meiner kommunen bør prioritere. Bruk moglegheita som ligg på heimesida under Sei meininga di.  

Delta i spørreundersøkinga om berekraft  som elevar ved Sykkylven vgs 1ST1 gjennomfører på facebook. 

Oppstartsdato for Høbben er 15.09.2021. SIL ønsker å involvere målgruppa både før og etter oppstarten i planlegginga rundt drift, utvikling og aktivitetsinnhald i tilbodet. 

Sykkylven kommune har no etablert ei tilskotsordning kalla "kontantkassa". Kontantkassa er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, GjensidigeStiftelsen og Sykkylven kommune. 

Kontantkassa er ei støtteordning der føremålet er at barn og unge skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

I veke 22 får Sykkylven kommune 600 vaksinedosar. 246 av desse er 1.dosar. Mange personar i risikogruppe 5 og 6 vil få innkalling til vaksine denne veka. 

Du får ein SMS(tekstmelding) frå c19.no når det er din tur til å bestille time for vaksinering. Slik bestiller du time:

  • Du logger deg inn på c19.no/vaksine og bestiller time. Det er berre dei som har fått sms som kan gå inn og bestille time
  • Du får første ledige time, og kan ikkje velje dato og klokkeslett sjølv
  • Ikkje bestill deg time dersom du veit du ikkje kan møte til 1. eller 2. dose (det er 12 veker intervall mellom 1. og 2. dose)
  • Dersom du vert sjuk og ikkje kan møte, kan du avbestille timen din på c19.no eller ta kontakt på telefon 91 64 02 79.

Sykkylven kommune fekk i kveld meld eit smittetilfelle som del av utbrotet ved Fagerlia VGS i Ålesund.

Personen er i god form og har vore i karantene heime.

Smittesporing er ferdig og det er få nærkontaktar.

 

i dag - 12. mai frå ca. kl. 15:30.

Programmet for 17. mai er klart. I år som i fjor er mykje av feiringa digital:

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er på jakt etter kandidatar til Mangfoldsprisen 2021. 

IMDi ser etter offentlege eller private verksemder som jobbar godt med etnisk mangfald. Du kan lese meir om tildelingskriterier her.

Foreslå ei eller fleire verksemder via denne lenka; https://www.mangfoldsprisen.no/foresla/.

Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending.  ÅTB skal no teste systema, som ein del av fjellskredberedskapen i kommunane.

Onsdag 12.mai  mellom kl. 12.00 - 14.00. vil Åtb teste desse befolkningsvarslingssystema.

Alle testar som vart tatt i går er negative.

Av ulike årsaker kan dei som har vore i karantene og ventekarantene gå ut av denne. 

Berørte partar er varsla.