Aktuelt

11.10.2021 14.18

Aktuelt

Regjeringa har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), beslutta å tilby ei oppfriskningsdose til dei eldre aldersgruppene.

26. oktober starter Sykkylven å tilby oppfriskningsdose til eldre, og dei som bur på institusjon, koronavaksine type Pfizer/BioNTec.

Målet med ei slik oppfriskningsdose er å auke beskyttelse mot å bli alvorleg sjuk ved smitte, bedre forutsetningane for høg grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Sykkylven kommune har torsdag kveld fått meld to nye smittetilfeller.

Begge er i isolasjon og smittesporing er ferdig.

 

Ein person som testa positivt på hurtigtest i helga har fått bekrefta positiv test etter PCR-testing.

Nærkontaktar er informert og den smitta er isolert.

 

Vi sender i dag ut endring av time for alle i aldersgruppa 16 - 17 år.  Det er fordi vi har fått  ny tilråding på intervall frå 8 uker til 12 veker.

Tilbod om 2. dose vert difor 4 veker etter første utsendt time. 

 

Føretak som driv med vanleg jordbruksproduksjon kan no levere inn del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Husk også søknadsfristen for regionale miljøtilskot, som er 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november. 

Plan International Norge er tildelt TV-aksjonen 2021, og har valt aksjonsnamnet "Barn, ikke brud". Formålet er å hindre at mindreårige jenter vert gifta vekk i land der barneekteskap er ein utbredt praksis; Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

 

Årets TV-aksjon skal bidra til å gi jenter moglegheit til å velje si eiga framtid. Jenter som vert gifta vekk som barn mister moglegheita til å gå på skule, og aukar risikoen for at dei blir utsatt for vold og overgrep. Konsekvensane av barneekteskap er også store for samfunnet dei lever i då det bremsar utvikling og opprettheld fattigdom.

Du kan lese meir om kva midlane frå årets tv-aksjon går til her. 

Christian Strand, Anne Rimmen og Robert Stoltenberg er programleiarar for TV-aksjonen 2021. Sendinga går på NRK1 og i NRK TV søndag 24. oktober.

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge skal medverke til at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Vi går no over i ein meir normal kvardag utan restriksjonar, men med auka beredskap. Restriksjonar innanlands er fjerna, med unntak av kravet om å gå i isolasjon dersom du er sjuk med covid-19. 

Det er fortsatt viktig med handhygiene, hostehygiene, og halde deg heime og teste deg viss du er sjuk.

Sjå pressemeldinga frå regjeringa.

Kommunen har motteke fleire meldingar om lause hunder i den siste tida. Vi minner difor om bandtvangen som gjeld fram til 30. september.