Koronaviruset

11.09.2020 08.52

Aktuelt

Vi ser at det stadig dukkar opp nye tilfelle ulike stadar i landet. No når dei fleste tek ein velfortjent sommarferie, vil folk reise meir, møtast meir og vere meir sosiale. Sykkylven kommune vil derfor minne alle på at det er viktig å følgje smittevernråda for å unngå smittespreiing. 

Sentralbordet har ope kl 10-14 i veke 28-33.

Ta kontakt om du vil ha avtale med sakshandsamar.

Tlf 70 24 65 00

postmottak@sykkylven.kommune.no

 

Høyringsfrist er sett til 25.august 2020. 

Frå 15.juni er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personar.   (offentleg stad er stad som er bestemt for alminneleg ferdsel eller der almennheita ferdast, i tillegg til areal og lokale som vert leigd ut, inkl. grendahus, hotell, forsamlingshus, haller osv.  Med arrangement er meint idrettarrangement, inkl. stemne,kamp og cup, kulturarrangement inkl. konserter og utsillingsopningar, vidare t.d. seminar, varemesser, marknader, bursdagar, bryllup, gravferd og religiøs samlingar.

Det har dei siste dagane kome spørsmål frå pårørande om besøk på BUAS ut frå retningslinjene frå FHI. Retningslinjene frå FHI er tilnærma dei BUAS praktiserar, og kommuneoverlegen tilrår fortsatt strenge rutinar. 

Besøksreglane ved BUAS vert løyst litt opp frå måndag 29.juni, og då er det ekstra viktig å ta sine førehandsreglar når det gjeld korona. 

Born og ungdom som treng ein ny stad å bu, føretrekk ofte å flytte til nokon dei kjenner frå før. Stadig fleire fosterborn får bu hjå besteforeldre, onklar og tantar, eldre sysken eller andre som bornet kjenner frå før.

Kva skjer i Sykkylven i sommar ? 

Bli med på Teams eller møt opp på Fjøla kl 0900.

Sjå Skapargle.no 

Tysdag og torsdag kl 1500-1800. Personleg oppmøte for lån og innlevering. Dersom porten ikkje er open, så sit dei på fønixhuset rett over gata.

Du kan låne syklar, elsykkel, sykkelvogn, fiskestenger, redningsvester, sekker, bæremeis, telt, liggeunderlag m.m.gratis.

Utstyrssentralen held til i Rådhuset (tidlegare garaje for brannstasjonen). 

 

 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Trafikknemnda ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

 

Sykkylven kommune støtter årets Pride-markering ved å heise regnbogeflagget  ved kulturhuset  i tida 19. - 28. juni.