Aktuelt

Alle som er folkeregistrert i Sykkylven kommune, og som er fødd i 2003 eller tidlegare, har fått tilbod om første dose.

Ein reknar med at alle skal få tilbod om andre dose i løpet av få veker. Massevaksinasjonen i kommunen vil då avviklast. Dersom du av ulike grunnar ikkje har bestilt deg time enno, ber vi deg gå inn på c19.no og bestille time snarast, eller takke nei til vaksine. Om du vel å ikkje bestille deg time, kan du måtte rekne med å måtte vente litt for å få vaksina. 

I høve den tragiske ulykka i Velledalen søndag kveld vert det opa kyrkje i kveld,  måndag 16. august, kl 19-21. 

Det vert høve til lystenning, fellesskap og ettertanke. 

Representanter frå kyrkja og omsorgsberedskapen vert tilstades. 

  

Sykkylven kommune fekk i dag, laurdag 14.08.21 melding om 3 nye smitta.

Alle var i karantene, og berørte partar er informert. 

 

Sykkylven kommune fekk onsdag kveld meldt seks nye smittetilfelle. Fem av desse er nærkontaktar og var i karantene. Ein er smitta etter reise. Alle berørte er informert.

Kommunen minner om generelle smittevernreglar og oppmodar om å redusere talet på nærkontakter.

Har du symptom, ber vi om at du testar deg.

 

SIL symjing med støtte frå Sykkylven Kommune inviterer til GRATIS aktivitetsdager 16. 17. og 18. august for ungdommer 13-17år (Fødd 2004-2008). Sykkylven Kommune dekker alle aktiviteter, instruktører, transport og mat.

  

10.august til og med 10.september kan du førehandsrøyste.

 

 

Sykkylven kommune fekk laurdag 07. august meld eit nytt smittetilfelle med covid 19. 

Personen er smitta etter å ha vore nærkontakt med ein som hadde vore på Mølla pub i Ålesund. 

Vedkomande er i god form, og er i isolasjon heime. 

Smittesporing er ferdig. 

 

Denne uka sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valkort. Dette markerer starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.

Sykkylven kommune fekk onsdag 28.juli meld et nytt smittetilfelle som del av utbrotet ved Brooklyn pub i Ålesund sentrum. Det er nå til saman 3 smitta i Sykkylven kommune.

Personane er i god form og er i isolasjon heime.

Smittesporing er ferdig.

Sykkylven kommune har mange ledige vaksinedosar til 3.august. Vi oppfordrar folk som enno ikkje har bestilt time til første dose om å gjere det snarast mogleg. 

Ved behov, og for å sikre at vi får satt alle vaksinedosane, opnar vi også opp for å gi andre dose til dei som tok dose ein for meir enn fem veker sidan. Personar som tok dose ein 15.06 eller 22.06 vil derfor få sms med tilbod om å ta dose to førstkomande tysdag (3.august). OPPDATERING - personar som tok dose ein 29.06, kan også få tilbod om å ta dose to 3.august.

Tysdag 3.august vaksinerar vi frå klokka 10.00 - 20.30. Dei som får sms om å stå på reserveliste, vil bli oppringt mellom kl. 19.00 - 20.30.