Aktuelt

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Kvart år hamnar 8 millionar tonn plast i havet. Plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men også oss.

I år vil du ikkje få besøk på døra. På grunn av koronasituasjonen vil bøssebærarane vere digitale.

Du kan enkelt registrere deg og bli bøssebærar!

 

   

 

Vi har mange spørsmål om influensavaksine.

Sykkylven kommune får ikkje tilgang til vaksine før tidlegast i veke 43.

Det blir kunngjort nærmare tidspunkt så snart dette er klart.

 

 

Kriseleiinga oppmoder alle i kommunen til å vise forsiktigheit ved reiser til området med stor smitte, t.d. Bergen, Oslo og Stavanger med nabokommunar. Reiser i desse områda bør unngåast med mindre det er strengt nødvendig.  Følg også med på råda frå FHI og Helsedirektoratet.

Bedrifter som må ha inn personell frå raude land for reparasjonar eller nødvendig service, bør ta kontakt med kommuneoverlegen for råd.

Møre og Romsdal fylkeskommune er inne i ei økonomisk krevjande tid som fordrar innsparing også på ferjedrift i åra framover. For Sykkylven gjeld det først og fremst rutesambandet 09 Hundeidvika - Festøya.

 

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan sende inn Del 2 av søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot for 2020 frå og med teljedatoen, som er 1. oktober 2020. Søknadsfrist 15. oktober. For søknad om Regionalt miljøtilskot for føretak er fristen 15. oktober og for beitelag er fristen 15. november.

Etter dei nye retningslinjene for smittevern frå FHI bør ein halde 2 meter avstand til alle risikogrupper. Alle som bor på BUAS er risikogruppe.  Det vil vere vanskeleg for deg å halde 2 meter avstand når du treff på nokon i korridoren på veg til den du skal besøke. Også inne på rommet kan det vere vanskeleg om fleire beveger på seg samtidig. Ut frå dette er det fint om du har på deg munnbind når du kjem inn på BUAS på besøk. Det er heller ikkje mogleg å ha 2 meter avstand i bil, så vi ber om at de ikkje tek med dine på biltur.

 

 

Sykkylven symjehall opnar mandag 21.09.2020 for skular og faste kveldsbrukarar. Offentleg bading opnar i veke 41 - haustferien. 

Velledalen symjehall opnar opp laurdag 19.09.2020 og måndag 21.09.2020 for alle faste brukarar og offentleg bading. 

Har du ikkje meldt deg på? 

Det er fortsatt nokre ledige plassar, meld deg på her!

Møte er i dag, torsdag 17. september kl 1900, på kulturhuset. 

Dersom du ikkje har anledning til å møte opp, kan du følgje møte på streaming her.

 

Kommuneoverlegen i Sykkylven melder laurdag 12.09 at også siste koronatest er negativ. Alle prøver tatt i samband med saka som viste seg å vere falsk positiv prøve onsdag denne veka, er stadfesta negative.

Klassene ved Sykkylven vidaregåande skule avsluttar igangsett karanteneperiode, og møter til vanleg skule måndag.