Koronaviruset

06.04.2020 08.15

Aktuelt

Landbrukstenestene samarbeider med kommunane i sitt ansvarsområde om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med Korona-pandemien.

Sykkylven kommune sende 17. mars ut ei melding om nye karantenereglar.  

For fasttelefonar gjekk dette ut som ei talemelding frå ei talemaskin På denne talemeldinga skulle ein kvittere med eit tastetrykk. 

For mobiltelefonar gjekk dette ut som ein SMS.


 

Regjeringa har bestemt at foreldre/føresette ikkje skal betale for barnehage og SFO så lenge tilboda er stengde på grunn av fare for smittespreiing.

Helsesjukepleiar får ikkje snakka med alle born og ungdom slik vi brukar, men vi er på jobb! Om du vil prate med oss kan du berre ringe eller sende sms.

1) Alle som kjem til kommunen etter reiser i områda synt til i punkt 4 i Noreg vert ilagt  heimmekarantene i 14 dager etter dei kjem til kommunen.

2) Personar som er tilreisande frå område i punkt 4 og som ikkje har bustad/opphaldsstad i kommunen vert forbydd å opphalde seg i kommunen.

3) For personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden, gjeld myndigheitenes til ei kvar tid gjeldande føringar for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjeld per 16.03.2020 følgjande områder: Fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du vere heime inntil ein dag etter at du føler deg frisk. Du treng ikkje kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressursar til fordel for alvorleg sjuke og sårbare grupper

Folkehelseinstituttet oppdaterte sine retningslinjer for karantene fredag 13. mars. I denne artikkelen kan du lese meir om kven som skal i heimekarantene og kva råda til personar i slik karantene er.

 

Folkehelseinstituttet gjekk i går 13.03.2020 ut og ba om at born som er heime frå skule og barnehage er mest mogeleg heime. Ein kan vere saman med søsken som vanleg, dette gjeld også born frå skilte familier som har fleire heime.

Fleire av tenestene til Sykkylven kommune blir stengt frå fredag 13.mars. (sist oppdatert 16.03 11.20)