Aktuelt

Alle prøvesvar av testar tatt i førre veke er negative . Resultat er veldig gledeleg, men også overraskande. 

Alle berørte i Sykkylven er informert. 

Ove Økland - kommuneoverlege. 

 

I samråd med entreprenør har vi laga ein enkel plan for når  vi ser for oss at anlegget vert ferdig.

Det er ingen nye stadfesta smitta i Sykkylven. 

Vi ventar på fleire testresultat i helga.

Vi ber alle om å ha få nærkontakter og redusere aktiviteten. 

Hald deg heime om du kjenner deg sjuk, og  bestill ein test.

Vi ynskjer alle ei god helg.

 

Alle prøvesvar i går var negative.

Dei som er i ventekarantene etter at dei var ilag med nærkontakt fredag 23.04, kan gå ut av karantene, til dømes gjeld dette dei som har vore i ventekarantene etter samvær med en som trente på Stamina samtidig med smitta fredag 23.04.

Dei som er i ventekarantene etter å ha vore ilag med nærkontakt laurdag 24.04 eller søndag 25.04, må vente til denne nærkontakta har negativ test, tatt i dag torsdag 29.04, før dei går ut av karantene. Dette gjeld t.d. dei som har vore i ventekarantene etter å ha vore i lag med ein som trente på Stamina samtidig med smitta søndag 25.04. 

Dei som har vore nærast på den smitta (familie, venner) skal for sikkerheitsskuld teste seg i morgon fredag, og dei som er i ventekarantene etter samvær med desse,  kan gå ut av ventekarantene om svar på denne testen er negativ. Dette er t.d dei nærkontakte som har budd ilag med smitta, vore på same bord på Raus ilag med smitta, og vore ilag med smitta resten av same kveld.

Det må presiserast at nærkontaktene må uansett halde 10 dagar karantene, sjølv om dei tester negativt, for å hindre at smitte som evt oppstår dei siste dagane vert spreidd.

Smittesporingsteamet har gitt individuell beskjed til dei som på ulike måtar er ramma.

Testtidspunkt for nærkontakter er satt etter når dei hadde nærkontakt med den smitta og kor nær kontakta har vore. Difor er det ulike tidspunkt for når ventekarantene kan opphevast. Dette er for å sikre seg at vi ikkje sender folk tilbake til jobb, skule og barnehage for tidleg. 

 

Det er mange personar i karantene som venter på prøvesvar, og mange som skal testast, relatert til smitteutbrota i nabokommunane. Personar i ventekarantene treng ikkje å teste seg. Du skal vere i ventekarantene fram til den som er nærkontakt har fått negativt svar på den første testen. 

Vidare viser ein til den alvorlege og til dels uavklarte smittesituasjonen i Ålesund, som kommunen har nær tilknyting til både med arbeidspendling og handel.

På bakgunn av denne uavklarte situasjonen vedtek kommuneoverlegen, i samråd med kriseleiinga, førebels forskrift tilsvarande forskrifta i Ålesund, Sula og Giske.

Sykkylven si forskrift (PDF, 335 kB) vert gjort gjeldande for ei veke. 

Med bakgrunn i eit smitteutbrot i Stranda kommune har fleire personar i ettermiddag/kveld måtte gå i karantene i Sykkylven.

 

Regjeringa har beslutta å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om at alle som har fått 1.dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om vidare vaksinering med mRNA-vaksine. 

Vi vil sende ut innkalling til 2.dose via sms så snart vi har oversikt over når vi kan tilby dette. 

I medhald av forvaltningslova § 37 vert framlegg til ny lokal forskrift om utvida bandtvang for hund sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Viss du har merknadar til forskrifta, sender du desse skriftleg til Sykkylven kommune innan 24. mai 2021.

 

 

Ny sesong startar 1. mai. For meir informasjon sjå: 

Den lokale forskrifta (PDF, 56 kB) til Sykkylven er ikkje lenger gjeldande. Den vart oppheva ved midnatt 14. april.

Regjeringa har lagt fram nye nasjonale reglar som gjeld frå fredag 16. april.

Det er dei nasjonale reglane som gjeld framover.