Aktuelt

Det vert høve til å førehandsrøyste i perioden 12.08 – 06.09.19. 

I desse dagar får alle røysteføre tilsendt valkortet sitt. Det kan variere litt når du får det, men alle veljarar skal ha motteke valkortet innan 12. august. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det gjer røystinga enklare.

Stenging av sone 3 for besøkjande pga nye tilfeller med gastroenteritt.

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i haust må du stå i manntalet. 

NUBU (nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) har m.a. omtala Sykkylven si satsing på foreldrerådgjeving gjennom TIBIR (tidleg innsats for barn og unge) i sitt nyheitsbrev for juli 2019.

Sykkylven kommune skal opprette tenestekontor, og prosjektleiar får vere med på å påvirke, utforme og utvikle dette nye tilbodet. Vi leitar etter deg som har erfaring med prosjekt, sakshandsaming og/eller interesse for denne delen av helse- og omsorgstenesta.

Ein av legane ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset.

Stengt på grunn av dekkelegging i perioden måndag 17. juni - torsdag 21. juni kl. 18:00 - 06:00.

Veke 25 – 32 (17.06 – 09.08.2019).

Kl. 10:00 – 14:00.