Aktuelt

Sykkylven kommune har mange ledige vaksinedosar til 3.august. Vi oppfordrar folk som enno ikkje har bestilt time til første dose om å gjere det snarast mogleg. 

Ved behov, og for å sikre at vi får satt alle vaksinedosane, opnar vi også opp for å gi andre dose til dei som tok dose ein for meir enn fem veker sidan. Personar som tok dose ein 15.06 eller 22.06 vil derfor få sms med tilbod om å ta dose to førstkomande tysdag (3.august). OPPDATERING - personar som tok dose ein 29.06, kan også få tilbod om å ta dose to 3.august.

Tysdag 3.august vaksinerar vi frå klokka 10.00 - 20.30. Dei som får sms om å stå på reserveliste, vil bli oppringt mellom kl. 19.00 - 20.30. 

Sykkylven kommune fekk mandag 26.juli meld to smittetilfelle som del av utbrotet ved Brooklyn pub i Ålesund sentrum.

Personane er i god form og er i isolasjon heime.

Smittesporing er ferdig.

Testing av nærkontakter i dag, tysdag 27.juli.

Mange venter med å bestille time til koronavaskinering. Dette gjer kommunen, som ansvarleg for tilbodet, usikker på kvifor. 

Venter du med å bestille pga ferie, ynskjer du ikkje vaksine, er du vaksinert ein annan stad, eller har du ikkje forstått SMS beskjed du har motteke? 

 

Vi gløymer aldri.

I år er det 10 år sidan terrorangrepet mot regjeringskvartalet og sommarleiren til AUF på Utøya.

  

For å kunne røyste ved stortingsvalet 2021 må du stå i manntalet.

Manntalet er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget og på biblioteteket. Du kan også kontrollere om du er innført i manntalet ved å ringe 70 24 65 00  eller kontakte oss på e-post: postmottak@sykkylven.kommune.no.

  

Ordførar overrekte blomar til entreprenør Hole Maskin, og takka for godt og raskt utført arbeid. 

  

Det vert ei enkel markeing kl 1100.

Tømmestasjon ligg ved miljøstasjon i Ullavika , Ullavikvegen 40. 

 

Sykkylven kjem ganske godt ut på mange felt, viser ei kartlegging av berekraft etter ein global modell som FN har utvikla, men her er også mykje å strekke seg etter. 

Sykkylven  kommune vart tildelt kr 646 000,- i ei ekstra tildeling frå kommunal- og moderningseringsdepartementet 25. juni, som skal sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak.

Formålet er å raskt avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og som har falt heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Har  du hytte i områda kring Nysætervatnet, og har tenkt å nytte ferien til å gjerde inn eigedomen din ?