Aktuelt

På grunn av vegarbeid vil der for Nysætervegen og Fausavegen vere redusert framkome, og periodevis stengd veg.

Post frå kommunen - rett i di digitale postkasse
For Sykkylven kommune er det viktig å kunne utnytte teknologi for å gi deg så gode tenester som muleg - og til å bruke ressursane så effektivt som muleg. Saksystemet vårt, samt fleire fagsystem, sender no ut alle brev digitalt.

 

Det nye kommunestyret for perioden 2019-2023 vert konstituert 30. september.

Det er ikkje mulig å søkje på stilling som tilkallingsvikar i ein liten periode fram til 03. oktober. Det vert opna for å søkje igjen så snart vi har det klart. Årsak til dette er omlegging av system.

Sykkylven kommune tar frå 20. september 2019 i bruk nytt sak og arkivsystem. Dette medfører nokre endringar i høve postliste. 

Laurdag 21. september 2019 kl 11.00-14.00.

Gjennom Parisavtalen har dei aller fleste land vorte samde om at temperaturen på jordkloden ikkje må stige med meir enn 2 grader i dette hundreåret.

Korleis når vi dette målet?

Torsdag 3. oktober kl. 17:00 - 20:00. Stad: Kulturhuset.

Vi inviterer til ope folkemøte om ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Sjølve planprogrammet for arbeidet har vore på høyring, og er vedteken i kommunestyret.

Innovasjon Norge har bede om at desse fire kommunane går saman om å arrangere eit informasjonsmøte der dei vil informere om låne- og tilskottsordningane sine til bønder i vårt område.

Valstyret hadde i kveld møte og godkjende protokoll frå kommune og fylkestingsvalet 2019.