Aktuelt

Kva skjer i Sykkylven i sommar ? 

Bli med på Teams eller møt opp på Fjøla kl 0900.

Sjå Skapargle.no 

Tysdag og torsdag kl 1500-1800. Personleg oppmøte for lån og innlevering. Dersom porten ikkje er open, så sit dei på fønixhuset rett over gata.

Du kan låne syklar, elsykkel, sykkelvogn, fiskestenger, redningsvester, sekker, bæremeis, telt, liggeunderlag m.m.gratis.

Utstyrssentralen held til i Rådhuset (tidlegare garaje for brannstasjonen). 

 

 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt og bussruter vil starte i september 2020. Trafikknemnda ønsker innspel på ruter som fungerer godt og mindre godt, gjerne med forslag til endringar der tilbodet ikkje fungerer godt nok.

 

Sykkylven kommune støtter årets Pride-markering ved å heise regnbogeflagget  ved kulturhuset  i tida 19. - 28. juni.

 

Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus

Møtedokumenta finn du her: 

I samarbeid med kommuneoverlegen presiserer ein for helsepersonell følgande anbefaling:

Sykkylven kommune har fått over 500 000 i statstilskot til opparbeiding av ny parkeringsplass på Tudalsreset.

Kommunen oppretta i starten av pandemien ei eiga epost-adresse for koronaspørsmål. 

Du finn all informasjon om råd og gjeldande smittevernreglar på folkehelseinstituttet eller helsedirektoratet sine sider. 

Kriseleiinga har dermed konkludert med at epost-adressa no vert avslutta og vert ikkje lenger svart på. 

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.

Frå og med måndag 8. juni vil opningstida i dei kommunale barnehagane bli auka opp til 8 timar og 45 minutt. Dette vil gjelde fram til sommarferien.