Aktuelt

Hjelp kommunen å bli betre. Gjer vel å svar på utsendt spørreundersøking om tenester, kommunen som stad å bu og lokaldemokratiet.

Det er formannskapsmøte den 17. juni på kulturhuset kl. 11:00 og 

kommunestyremøte den 17. juni på kulturhuset kl. 16:00.

 

Sykkylven kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelor studentar innan helse og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Sykkylven kommune er glad for å ynskje deg velkomen til ny side. 

Du kan no registrere ditt lag eller di forening sjølv. 

Når du er registrert og godkjent, kan du legge til hendingar i aktivitetskalenderen.