Aktuelt

Det har den siste tida vore ei sterk auke i aktiviteten i bedriftene i Sykkylven. Den siste arbeidsløyse statistikken viser ei arbeidsløyse på berre 1,6%.

 

I år har Sykkylven kommune samla inn meir pengar enn nokon gong tidlegare!

Årets tv-aksjon har vore annleis enn tidlegare. Det har ikkje vore bøssebærarar rundt om på dørene til folk, men innsamlinga har foregått digitalt gjennom vipps og spleis. Denne måten å samle inn pengar ser ut til å ha fungert svært bra for dei aller fleste, og Sykkylven har i år sett ny rekord! Til saman har vi i Sykkylven til no samla inn heile 408 204 kroner. Noko som tilsvarar 53,53 kroner pr. innbyggar. 

Influensavaksine er prioritert til personar i risikogrupper:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om influensavaksine

Barn og vaksne med: 

 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom, hjarte og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • Nedsett immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
 • Svært alvorleg fedme
 • Husstandsmedlemmar til immunsvekka
 • Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Tid:

 • Mandag 02. november kl 0900-1530
 • Onsdag 04. november kl 0900-1530
 • Torsdag 05. november kl 0900-1530

Stad: Vaksinasjonane vil bli gjennomført i tidlegare lokale til Sparebanken Møre.

Mandag 02. november kl 0900-1530

Onsdag 04. november kl 0900-1530

Torsdag 05. november kl 0900-1530

 

Ein utanlandsk arbeidstakar er no i isolasjon i Sykkylven, Denne personen kom frå eit raudt land, og testa positivt på Vigra før planlagt karantene. 

 

Budsjettseminaret vert i år ei redusert utgåve på grunn av koronasituasjonen.

Det vert avgrensa deltaking både frå kommunestyret og frå kommuneadministrasjonen.  Møtet vert halde onsdag 21.oktober kl. 12-16 i underetasjen i tidl. Sparebanken Møre-bygget.

Det vert desverre heller ikkje ope for publikum.

 I dag er det den nasjonale refleksdagen.   Refleks reddar liv og hindrar skade!

Tysdag 13.10. arrangerte Ullavik skule skuleløp til inntekt for TV-aksjonen, i staden for den tradisjonelle dør-til-dør aksjonen med innsamling i bøsser. Inntektene av TV-aksjonen går i år til WWF sitt arbeid med å bekjempe plast i havet. 

  

Frå veke 45 ( 02.november) kan du ta influensavaksine.

Bestilling av time til vaksinering frå veke 44 ( 26. oktober). Meir informasjon om korleis ein kan bestille time kjem.

  

 

Sykkylven kommune er godkjend som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. For å få slik godkjenning, må det vere utarbeidd ein oppdatert trafikktryggingsplan som skal innehalde både trafikantretta og fysiske tiltak. Prosjektgruppa for Trafikksikker kommune ønsker no innspel frå innbyggarane våre på denne planen. Frist for innspel er 15. oktober 2020.