Koronaviruset

02.04.2020 09.16

Aktuelt

Har du behov for å bli kvitt ekstra avfall kan du kjøpe ekstrasekk av ÅRIM.

Ekstrasekk får du kjøpt hjå Sykkylven Energi

Vedtak gir små endringar for Sykkylven kommune sine innbyggjarar, i høve gjeldande vedtak.

Vedtaket er no tidsgrensa t.o.m 27 mars.

Sykkylven kommune legg seg på same linje som er tilrådd frå Fylkesmannen.

 

Overnatting på hytte/fritidsbustad utanfor eigen kommune er forbode

Ordførar og kommunedirektør er overvelda og takksam over all velvilligheit og den gode lagånda som viser seg frå innbyggarane i denne koronasituasjonen.

Vi vil be pårørande sørge for at det er god tilgang på såpe og tørkerull heime med dei som tar imot heimesjukepleie.

 

Det er innført nye rutinar ved Sykkylven legesenter i samband med koronasituasjonen.
 

Sykkylven kommune er ei "Av-og-til" kommune. 

Dei bidreg med ei god oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med om rus og psykisk helse.  

Landbrukstenestene samarbeider med kommunane i sitt ansvarsområde om å byggje opp ein reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med Korona-pandemien.

Sykkylven kommune sende 17. mars ut ei melding om nye karantenereglar.  

For fasttelefonar gjekk dette ut som ei talemelding frå ei talemaskin På denne talemeldinga skulle ein kvittere med eit tastetrykk. 

For mobiltelefonar gjekk dette ut som ein SMS.


 

Regjeringa har bestemt at foreldre/føresette ikkje skal betale for barnehage og SFO så lenge tilboda er stengde på grunn av fare for smittespreiing.