Koronaviruset

10.07.2020 15.43

Aktuelt

Sykkylven kommune støtter årets Pride-markering ved å heise regnbogeflagget  ved kulturhuset  i tida 19. - 28. juni.

 

Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus

Møtedokumenta finn du her: 

I samarbeid med kommuneoverlegen presiserer ein for helsepersonell følgande anbefaling:

Sykkylven kommune har fått over 500 000 i statstilskot til opparbeiding av ny parkeringsplass på Tudalsreset.

Kommunen oppretta i starten av pandemien ei eiga epost-adresse for koronaspørsmål. 

Du finn all informasjon om råd og gjeldande smittevernreglar på folkehelseinstituttet eller helsedirektoratet sine sider. 

Kriseleiinga har dermed konkludert med at epost-adressa no vert avslutta og vert ikkje lenger svart på. 

Med bakgrunn i oppdaterte retningslinjer frå nasjonale myndigheiter med ei vidare normalisering og oppmjuking av smitteverntiltak, vil fylkeskommunen oppheve avstandskrava i kollektivtrafikken.

Frå og med måndag 8. juni vil opningstida i dei kommunale barnehagane bli auka opp til 8 timar og 45 minutt. Dette vil gjelde fram til sommarferien.

Det har vore spørsmål frå pårørande siste dagane om meir opning på BUAS for besøkande, ut frå nye retningslinjer frå FHI om besøk på institusjon.

Rydd stikkveier og kumlokk:  Førebygg skader på eigedom og verdiar, hald vannvegar opne, rens stikkrenner og kumlokk fri for lauv eller snø/is.

Flytt verdisaker: Rydd bort og flytt verdisaker som ligg utsett til for flaum, eller for elver som kan ta nye løp.

Overfløymde vegar:  Det kan vere farleg å køyre på overfløymde vegar, Snu bilen dersom du møter store vassmengder.

Rundballer: Rydd vekk rundballer som ligg nær vassdrag, Desse kan bli tatt av ev. flaum, sette seg fast og forsøple elvar og fjord.

Stranda Energi melder om at ein kan vente høg vannstand når snøsmeltinga startar for fullt.

Har du naust eller båt ved vatnet er det viktig å følgje med. Ver elles varsam med ferdsel i vannkanten.

I denne meldinga til Sykkylven kommune orienterer dei om situasjonen.