Aktuelt

Valstyret hadde i kveld møte og godkjende protokoll frå kommune og fylkestingsvalet 2019.

 

Resultata frå innbyggarundersøkinga som vart gjennomført like før ferien, ligg no føre. Undersøkinga syner at innbyggarar flest synest Sykkylven er ein god stad å bu. Fleirtalet er nøgde med dei kommunale tenestene. 

Det er starta opp vegarbeid på Svartebekkvegen.

Dette for å førebu at der i løpet av september skal  kunne kome asfalt på også den siste delen som i dag er grusveg.

Måndag 2. september 2019 kl. 10:30 - 12:00 i Pensjonistsalen. 

Tenk trafikksikkerheit i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar. 

Vi minner om oppstart tysdag 24. september 2019 kl. 17:00.

Det blir heist regnboge-flagg ved varaordførar og Therese Utgård held apell ved Sykkylven kulturhus tysdag 27.08.2019, kl. 12:00. Vel møtt!

Vi har behov for fleire familiar som kan vere avlastningsheim.  Barn med ekstra utfordringar er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle barna/ ungdommane er behovet for vaksne som kan gi dei tryggleik, omsorg, kjærleik og ein forutsigbar kvardag.

Første skuledag etter sommarferien nærmar seg for elevane i Sykkylven.  Skulane startar og slutter til litt ulike tider, så her kjem ei oversikt for måndag 19. august.  Informasjon om tider for skuleslutt vidare i veka vert delt ut første skuledag. 

Det vert høve til å førehandsrøyste i perioden 12.08 – 06.09.19.