Aktuelt

Har  du hytte i områda kring Nysætervatnet, og har tenkt å nytte ferien til å gjerde inn eigedomen din ?

  

01. juli tar Sykkylven kommune over Sykkylven legesenter. 

Kontaktinformasjonen er den same som før. 

  • Haugneset 20, 6230 Sykkylven
  • Tlf.  70 25 50 50
  • Legevakt utenom kontortid tlf: 116117
  • Livstrugande hjelp ring: 113

 

Har du ein idé? Vil du bli med å skape nye og spanande arbeidsplassar i Sykkylven? Då vil vi høyre i frå deg! Omstillingsprogrammet i Sykkylven kommune er ein ekstraordinær innsats som skal bidra til vekst og verdiskaping i kommunen. Bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar som ønskjer å starte eller utvikle verksemd i Sykkylven kan søke om økonomisk bistand frå omstillingsmidlane i perioden 2021-2026. Omstillingsprogrammets hovudmål er å bidra til å skape nye og sikre 170 arbeidsplassar i Sykkylven i løpet av 6 år.

Høyringa gjeld den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussruter. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2022.

 

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Tidlegare har saueskabbmidd (Psoroptes Ovis) vore utrydda. Dette er ein gruppe A-sjukdom, som er meldepliktig til Mattilsynet sidan den er veldig smittsam mellom småfe.

Det er per i dag ikkje nokon av legane i Sykkylven som vil sette denne vaksina, og ein ber om at ein ikkje kontakter legekontoret med denne førespurnaden.  

Sykkylven legesenter får mange førespurnadar frå personar som ønsker Janssen-vaksina.

Stor pågang på telefon, og unødig oppringing vil kunne fortrengje personar som elles treng legehjelp.

I veke 24 startar vi med prioriteringsgruppe 8(alder 55 - 64 år), desse har 12 vekers intervall. Du får ein sms når det er din tur til å bestille deg time. Du har også moglegheit til å takke nei via sms'en frå c19 dersom du ikkje ønsker vaksine. Vi kaller inn etter årstal.

Det er viktig at du berre bestiller deg time dersom du kan møte til førstkomande tysdag, og tysdag 12 veker seinare. Ein kan ikkje velje dato og klokkeslett sjølv. 

Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema  til 1.dose.

Kyrkja i Sykkylven-Ikornnes søkjer etter ein barne- og ungdomsarbeidar/diakon/kateket/pedagog/prest i 100% stilling frå hausten 2021. 

Sjå utlysningstekst her.

Søknad med CV og referansar sender du til Sykkylven kyrkjelege fellesråd v/Arild Sporsheim, Kyrkjevegen 24, 6230 Sykkylven.

Søknadsfrist er 1.august 2021

Ragnhild Hanken Skjong, 52 år, er utdanna sjukepleiar med vidareutdanning i organisasjon og leiing og prosjektleiing.

Skjong har arbeidserfaring hovudsakleg frå kommunal sektor. Ho har, mellom anna, vore einingsleiar i Sula kommune og prosjektleiar for Ålesund kommune.

Ho kjem frå stillinga som rådgjevar innanfor velferd og sysselsetting i Ålesund kommune, ho starter i stillinga tidleg hausten 2021. 

 

Sykkylven kommune fekk i dag melding om eit nytt smittetilfelle med korona.

Den smitta er i god form, og har vore i karantene.

Det er ingen nye nærkontakter.