Aktuelt

Er du anbefalt vaksine og enno ikkje vaksinert deg - no haster det å få satt vaksina!

I samsvar med kommunelova § 14-3, 4.ledd vert formannskapet si budsjettinnstilling med dette lagt ut til offentleg ettersyn. I protokollen frå formannskapet si sak 95/22 får også fram dei andre forslaga som vart sett fram i saka.

Budsjett og økonomiplan skal handsamast av kommunestyret måndag 12.12.22

Onsdag 23. november blir MOT til å glede-dagen arrangert over heile landet med eit mål for auget: Spreie glede!

MOT til å glede-dagen er en ekstra bevisstgjering på å ha mot til å bry seg, og det blir gjennomført glede-aktivitetar på skuler over heile landet. Sykkylven ungdomsskule er ein MOT-skule, og markerer sjølvsagt MOT til å glede-dagen.

Storfjordsambandet har starta arbeidet med ei konseptvalutgreiing (KVU) for samferdselsprosjektet som strekkjer seg ifrå Stranda, via Sykkylven til Ålesund. No inviterer Storfjordsambandet til ei brei involvering på tvers av dei tre kommunane.

Møt opp på Sykkylven Storhall, vestibylen 15.11.22 kl 1800, til Informasjons- og innspelmøte.

Kommunedirektøren presenterte mandag 07. november framlegg til budsjett for Sykkylven kommune.

Du kan lese dokumentet og sjå/høyre presentasjonen via kommuneTV.

Budsjettukast  (PDF, 2 MB)

KommuneTV

Eigenberedskapsveka 2022 er snart over. Er du budd til å klare deg sjølv heime i tre dagar i ei krise? 

Sjekk kva du har - og skaff deg det du treng.

Du - og alle - er ein viktig del av Noreg sin beredskap.

Her finn du konkrete råd som gjer deg bedre førebudd dersom straumen skulle bli borte.

Alle bør ha eit lager på 9 liter vatn pr. person.  Følg desse stega, så kan det lagrast i årevis.

Styresmaktene ber deg om å ha JOD-tablettar heime, i tilfelle det skjer ei hending som gjer at målgruppene vert råda til å ta JOD.

Skjer det på dagtid på kvardagar har kommunen eit opplegg for å gi jod-tabletter til barn og unge under 18 år som er på skulen eller i barnehagen.   

Skjer det på kveld eller i helg, er det lurt å ha tablettar tilgjengeleg heime, så slepp du å gå ut for å hente tablettar til barnet ditt. Eit råd om å ta JOD vil som oftast følgast av eit råd om å halde seg innandørs. 

Tablettane kan kjøpast på apoteket.

Vi lever i eit av dei tryggasta landa i verda, men det betyr ikkje at vi er skjerma for verken store eller små kriser. Har du det du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn, straum og mobilnett plutseleg vert borte ?

Når samfunnet vert ramma av ei krise er det mange som treng hjelp, og di fleire som er i stand til å ta vare på seg sjølv og dei rundt seg, di meir hjelp kan settast inn der behovet er størst. Slik er DU ein del av Norge sin beredskap.  

Frå 31.oktober til 6.november arrangerer Direktoratet for samfunssikkherhet og beredskap ei landsdekkande kampanje om eigenberedskap i samarbeid med kommunane.