Aktuelt

04.04.2022 09.22

Aktuelt

Mange har ikkje vegadresse til fritidsbustaden sin, noko som kan få konsekvensar dersom uhellet er ute. 

Ein nødplakat har all informasjon nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp. Nødplakaten er utskrift av ein "plakat" som alle enkelt kan lage sjølv på PC-en sin. Utskrifta inneheld den nøyaktige geografiske posisjonen for den staden du vel å lage nødplakat for. 

Sykkylven kommune ynskjer å inngå avtale med utbyggar av husvære/bustadar i Sykkylven kommune (sentrumsnært).

Tilbodsfristen er 1. mai 2022.

Husværa må byggast i sentrumsnært område av Sykkylven kommune.

Tidlegare i år sende kommunen ut informasjon om barnehagetilbod i fellesferien (veke 28 og 31). Tilbodet gjekk ut til alle foreldre som har barn i kommunale barnehagar. Etter at påmeldingsfristen gjekk ut 1. april kan ein slå fast at interessa var nokså laber. Tilbodet vert likevel gjennomført i ei av vekene.

Frå statuttane til kulturprisen i Sykkylven kommune heiter det:

Møre og Romsdal fylkeskommune og Hole maskiner AS har skrive kontrakt om bygging av rundkøyring i krysset mellom fv. 60 og Dalevegen i Sykkylven. 

Treffpunkt Sykkylven er eit ope arrangement for alle som bur i Sykkylven. Ta med familien, naboar og vener og møt opp! Du kan kome innom eller vere heile kvelden om du vil. Du kan og sitte igjen etter kl. 20.30 om du ønsker det.

Det blir aktivitetar for barna og enkel servering. Arrangementet er gratis. 

Første Treffpunkt Sykkylven blir på Kulturhuset torsdag 31.mars kl. 18.00 - 20.30.

 

Kreftforeningen arrangerer eit ope folkemøte 31. mars kl. 18:00 - 20:00. Stad: Quality hotel Ålesund, Sorenskriver Bulls gate 7, 6002 Ålesund. 
Gratis, enkel bevertning. Du trenger ikkje å melde deg på. 
 

  Bente Glomset Vikhagen vert innstilt som ny kommunedirektør i Sykkylven kommune.

Innstillinga er einstemmig frå intervjugruppa si side. Ho vert tilbode toppleiarjobben om kommunestyret sluttar seg til saka. 

Kontaktperson:  
Ordførar Odd Jostein Drotninghaug (tlf. 932 55 516). 

Sykkylven kommune har allereie blitt kontakta av fleire innbyggarar som ønsker å bidra i høve krisa i Ukraina. 

Vi set stor pris på engasjementet!

Det har vore store mengder masser å skifte ut, samt generelt dårleg arbeidsver i vinter. 
Entreprenør Hole Maskin AS melder derfor om endra dato for ferdigstilling. 
Opprinneleg var frist for ferdigstilling 30.05.22. Ny dato er 26.06.22, jamfør vedlagt justert framdriftsplan.