Aktuelt

Sykkylven kommune melder om to personar som har positiv test for Covid-19. Den eine er utanlandsk arbeidstakar som testa positivt ved ankomst til Norge. Vedkomande har vore i karantene i Sykkylven, og er no i isolasjon. Den andre er ein yngre person testa i Sykkylven. Denne personen har vore i nærkontakt til smitte i Ålesund, og har difor vore i karantene . Begge er i god form.

 

Det har kome nye retningslinjer nasjonalt om å minimere kor mange nærkontakter ein har gjennom veka.

Det er ikkje sagt noko direkte om endringar i høve til besøk i institusjonar.

Vi vil likevel oppmode om at de dei neste 14 dagane velg ut 1-2 pårørande som kjem på besøk til BUAS.

Samstundes ber vi om at dei som kjem innom er forsiktig med å ha fleire nærkontaktar.

Dei som bur på BUAS er ei sårbar gruppe. 

På førehand takk.

Den første

Johanne Langhaug var ein av dei første som mottok vaksine på Buas i dag 05. januar 2021. 

 

Sykkylven kommune gler seg til felles fyrverkeri 31.12.20 kl 21:00.

Vi oppmodar alle som ynskjer å få med seg denne hendinga til å følgje FHI sine råd vedkomande 1 meter avstand, og maks antal personar som samlast innandørs. Ha ei trygg og koronavenleg feiring.

Nasjonale råd finn du her

Vi ynskjer alle innbyggjarane våre eit godt og friskt nytt år i 2021.

 

Du kan fortsatt registrere deg for koronavaksine dersom du er over 65 år eller i same risikogruppe. Vi ynskjer at du også registererer deg dersom du vil takke nei til vaksine. Har du takka nei vil du kunne få tilbod ved eit seinare høve.

Du treng ikkje bankID for å registrere deg. Dersom du har problem med registrering på nett, kan du ta kontakt med oss på telefon 70 24 65 00 eller få andre til å hjelpe deg. Sentralbordet er ope mandag-fredag 09.00-15.30.

Registrer deg her

Rådhuset og Barne og familietenestene og Sykkylven bibliotek:

 

Jula 2020 nærmar seg raskt og ein kan sjå fram til ei jul som for mange vert noko annleis enn vi er vant med.

I mars i år skjedde det som få såg føre seg kunne skje. Norge vart stengt ned grunna koronaviruset. Mykje av næringslivet stoppa opp, elevar måtte ha undervisning heime og barnehagar stengt. Heile 27% av arbeidstakarane i Sykkylven vart brått arbeidssøkjarar i NAV, noko som gjorde at Sykkylven var ved fleire høve på riksdekkande TV og radio. Vi var mange svært uroa over kva framtida ville bringe.

Sykkylven kommune fekk fredag kveld melding om person som har testa positivt for koronavirus. Det dreiar seg om importsmitte, og vedkomande har vore i karantene sidan ankomst til Sykkylven kommune. Vedkomande er i isolasjon, smittesporing er fullført og nærkontakter er sett i karantene. Det har vore god etterleving av smittevernsrutiner, og ein mistenkjer ikkje vidare smitteføring inn i samfunnet. Vedkomande er i god form.

 

 

Det er påvist høgpatogen fugleinfluensa i Noreg, Sverige, Danmark og fleire andre land i Europa denne hausten. For å hindre smitte til tamme fuglar har Mattilsynet innført portforbod for fjørfe i delar av landet, blant anna Møre og Romsdal. Portforbodet gjeld også for økologiske fjørfe. Eit portforbod inneber at alle tamfuglar skal vere innandørs eller eventuelt under tak.