Aktuelt

Alle testar som vart tatt i går er negative.

Av ulike årsaker kan dei som har vore i karantene og ventekarantene gå ut av denne. 

Berørte partar er varsla. 

 

Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrense på sjøen. 

Forskrifta gjeld frå 15.mai 2021. Forskrifta finn du her.

7 nærkontakter til koronasmitta i Ålesund er sett i karantene. Personal ved Aure skule, tre klasser ved Sørestranda skule og SFO, og ei avdeling i Krikane barnehage er sett i ventekarantene.

Nærkontakter blir testa i dag.

Oppdatering kjem ved utvikling i saka. 

 

På bakgrunn av at ein no vurderer situasjonen i Sykkylven som under kontroll, vedtek kommuneoverlegen i samråd med kriseleiinga å ikkje forlenge lokal forskrift (PDF, 335 kB) vedteken den 27.4.21, gjeldande til og med 4.5 kl 24.00.

Dei nasjonale tiltaka vert då gjeldande for Sykkylven kommune frå og med onsdag 5.5.

 

  • Når du får innkalling til vaksinasjon er det svært viktig at du kan møte til både dose 1 og dose 2. Intervallet mellom 1. og 2. dose skal vere 6 veker, og kan kun endrast ved medisinske årsaker. Reiser er ikkje gyldig grunn til endring av intervall.
  • Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Eigenerklæringsskjema finn du her.  Har du ikkje moglegheit til å skrive ut skjema, kan du hente det ved servicetorget før vaksinasjonsdagen.
  • Av omsyn til smittevern ber vi deg møte presis, ikkje for tidleg. 
  • Du må ha på deg munnbind ved oppmøte.
  • Du skal ikkje møte opp på vaksinasjonsdagen dersom du har forkjølingssymptom, ventar på svar på koronatest, eller er i isolasjon, karantene eller ventekarantene. 

Alle prøvesvar av testar tatt i førre veke er negative . Resultat er veldig gledeleg, men også overraskande. 

Alle berørte i Sykkylven er informert. 

Ove Økland - kommuneoverlege. 

 

I samråd med entreprenør har vi laga ein enkel plan for når  vi ser for oss at anlegget vert ferdig.

Det er ingen nye stadfesta smitta i Sykkylven. 

Vi ventar på fleire testresultat i helga.

Vi ber alle om å ha få nærkontakter og redusere aktiviteten. 

Hald deg heime om du kjenner deg sjuk, og  bestill ein test.

Vi ynskjer alle ei god helg.

 

Alle prøvesvar i går var negative.

Dei som er i ventekarantene etter at dei var ilag med nærkontakt fredag 23.04, kan gå ut av karantene, til dømes gjeld dette dei som har vore i ventekarantene etter samvær med en som trente på Stamina samtidig med smitta fredag 23.04.

Dei som er i ventekarantene etter å ha vore ilag med nærkontakt laurdag 24.04 eller søndag 25.04, må vente til denne nærkontakta har negativ test, tatt i dag torsdag 29.04, før dei går ut av karantene. Dette gjeld t.d. dei som har vore i ventekarantene etter å ha vore i lag med ein som trente på Stamina samtidig med smitta søndag 25.04. 

Dei som har vore nærast på den smitta (familie, venner) skal for sikkerheitsskuld teste seg i morgon fredag, og dei som er i ventekarantene etter samvær med desse,  kan gå ut av ventekarantene om svar på denne testen er negativ. Dette er t.d dei nærkontakte som har budd ilag med smitta, vore på same bord på Raus ilag med smitta, og vore ilag med smitta resten av same kveld.

Det må presiserast at nærkontaktene må uansett halde 10 dagar karantene, sjølv om dei tester negativt, for å hindre at smitte som evt oppstår dei siste dagane vert spreidd.

Smittesporingsteamet har gitt individuell beskjed til dei som på ulike måtar er ramma.

Testtidspunkt for nærkontakter er satt etter når dei hadde nærkontakt med den smitta og kor nær kontakta har vore. Difor er det ulike tidspunkt for når ventekarantene kan opphevast. Dette er for å sikre seg at vi ikkje sender folk tilbake til jobb, skule og barnehage for tidleg. 

 

Det er mange personar i karantene som venter på prøvesvar, og mange som skal testast, relatert til smitteutbrota i nabokommunane. Personar i ventekarantene treng ikkje å teste seg. Du skal vere i ventekarantene fram til den som er nærkontakt har fått negativt svar på den første testen. 

Vidare viser ein til den alvorlege og til dels uavklarte smittesituasjonen i Ålesund, som kommunen har nær tilknyting til både med arbeidspendling og handel.

På bakgunn av denne uavklarte situasjonen vedtek kommuneoverlegen, i samråd med kriseleiinga, førebels forskrift tilsvarande forskrifta i Ålesund, Sula og Giske.

Sykkylven si forskrift (PDF, 335 kB) vert gjort gjeldande for ei veke.